Upozornenie

 

Od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť nový rybársky zákon č. 216/2018 Z. z a jeho vyhláška MŽP č. 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva tento zákon.

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
V MsO SRZ Liptovský Mikuláš je platná výnimka na úpravu lovnej miery u týchto druhov rýb:

Pstruh Potočný (Salmo trutta m. fario)   30 cm
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)   35 cm

 

 

Od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť nový rybársky zákon č. 216/2018 Z. z a jeho vyhláška MŽP č. 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva tento zákon.

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
V MsO SRZ Liptovský Mikuláš je platná výnimka na úpravu lovnej miery u týchto druhov rýb:

Pstruh Potočný (Salmo trutta m. fario)   30 cm
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)   35 cm

 

Mapa revírov