Výdaj povolení na rybolov
bude zahájený dňa 03. januára 2024
  

 

 

Ročný členský príspevok
musí byť uhradený do
31.marca 2024

 

 

Štátne rybárske lístky vydáva
INFOCENTRUM na Námestí Nieru
v pracovných dňoch  09.00 – 18.00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie, obsahujú legislatívne zmeny, zákony, nariadenia, pomocné dokumenty ...

> Uznesenie vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 [PDF]
> Uznesenie vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020 [PDF]
> Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve [PDF]
> Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve [PDF]
> Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny [PDF]
> Vyhláška č. 24/2002 k zákonu č. 543/2002 [PDF]

> Objednávka na rok 2023 [XLS]
> Objednávka na rok 2023 [XLSX]
> Tlačivo 2% z dane [PDF]

 

 

Používame cookies.

Na našej webovej stránke používáme cookies. Niektoré z nich sú nutné pre beh stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť vlastnosti stránky na základe používateľských skúseností (tracking cookies). Sami môžete rozhodnúť, či cookies povolíte. Majte prosím na pamäti, že pri odmietnutí, nemusí být stránka celkom funkčná.