Výdaj povolení na rybolov
bol zahájený dňa 04. januára 2023
a končí dňa 28. júna 2023

 

 

Ročný členský príspevok
musí byť uhradený do
31.marca 2023

 

 

Štátne rybárske lístky vydáva
INFOCENTRUM na Námestí Nieru
v pracovných dňoch  09.00 – 18.00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie, obsahujú legislatívne zmeny, zákony, nariadenia, pomocné dokumenty ...

> Uznesenie vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 [PDF]
> Uznesenie vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020 [PDF]
> Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve [PDF]
> Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve [PDF]
> Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny [PDF]
> Vyhláška č. 24/2002 k zákonu č. 543/2002 [PDF]

> Objednávka na rok 2023 [XLS]
> Objednávka na rok 2023 [XLSX]
> Tlačivo 2% z dane [PDF]