Upozornenie

 

Od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť nový rybársky zákon č. 216/2018 Z. z a jeho vyhláška MŽP č. 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva tento zákon.

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
V MsO SRZ Liptovský Mikuláš je platná výnimka na úpravu lovnej miery u týchto druhov rýb:

Pstruh Potočný (Salmo trutta m. fario)   30 cm
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)   35 cm

 

ČEMNÍK, revír č. 3-0510-4-2
Potok Čemník od odrážky pred Dúbravskou dolinou z potoka Dúbravka, po ústie do potoka Dúbravka v obci Gôtovany, časť Fiačice.

MOŠNICA, revír č. 3-2300-4-2
Potok Mošnica od ústia do potoka Paludžanka, po pramene.

DEMÄNOVKA č.2, revír č. 3-0650-4-2
Potok Demänovka od cestného mosta pod Demänovskou ľadovou jaskyňou po pramene, vrátane prítokov Zadná voda, Otupianka a Priečne od ústia po pramene.

IĽANOVKA, revír č. 3-1230-4-2
Potok Iľanovka od ústia do Váhu po pramene.

RAMENO UHORSKÁ VES, revír č. 3-3170-4-2
Rameno potoka Štiavnica od ústia do Váhu po nápustný objekt z potoka Štiavnica.

ŠTIAVNICA č.2, revír č. 3-4000-4-2
Potok Štiavnica od cestného mosta pred Stanišovskou dolinou po pramene.

JAMNÍČEK, revír č. 3-1330-4-2
Potok Jamníček od ústia do Váhu pri obci Podtureň po pramene.

VRBIČKA, revír č. 3-6020-4-2
Potok Vrbička od ústia do potoka Smrečianka v obci Smrečany, po pramene.

DÚBRAVKA, revír č. 3-0760-4.2
Potok Dúbravka od ústia do Gôtovanskej zátoky, po pramene v Dúbravskej doline.

KĽAČIANKA, revír č. 3-1520-4-2
Potok Kľačianka od ústia do VVN Bešeňová, po pramene.

 

 

Mapa revírov