Upozornenie

 

Od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť nový rybársky zákon č. 216/2018 Z. z a jeho vyhláška MŽP č. 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva tento zákon.

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
V MsO SRZ Liptovský Mikuláš je platná výnimka na úpravu lovnej miery u týchto druhov rýb:

Pstruh Potočný (Salmo trutta m. fario)   30 cm
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)   35 cm

 

VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1
Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli „Jánošík“ v Lipt. Mikuláši, po sútok s riekou Belá pod Lipt. Hrádkom.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

PALUDŽANKA, revír č. 3-2800-4-1
Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky, po cestný most pri chate „Fialka“ – sútok s potokom Mošnica.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

DEMÄNOVKA č. 1, revír č. 3-0640-4-1
Potok Demänovka od ústia do Váhu, po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

ŠTIAVNICA č. 1, revír č. 3-3990-4-1
Potok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves, po cestný most pred Stanišovskoudolinou.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

TRNOVEC, revír č 3-4400-4-1
Potok Trnovec od ústia do Váhu pod MVE-Slovakia, po pramene, vrátane potoka Konský.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

SMREČIANKA, revír č 3-3800-4-1
Potok Smrečianka od ústia do Váhu v Lipt. Mikuláši m.č. Okoličné, po ochranné pásmo TANAPu.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

JALOVECKÝ POTOK, revír č. 3-1320-4-1
Jalovecký potok od ústia do VN Lipt. Mara v Lipt. Mikuláši m.č. Ondrašová, po ochranné pásmoTANAPu.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

PETRUŠKA, revír č. 3-2850-4-1
Potok Petruška od ústia do VN Lipt. Mara pri obci Lipt. Trnovec, po pramene.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

MALATÍNKA, revír č. 3-2160-4-1
Potok Malatínka od ústia do VVN Bešeňová, po pramene
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

 

Mapa revírov