Výdaj povolení na rybolov
bude zahájený dňa 03. januára 2024
  

 

 

Ročný členský príspevok
musí byť uhradený do
31.marca 2024

 

 

Štátne rybárske lístky vydáva
INFOCENTRUM na Námestí Nieru
v pracovných dňoch  09.00 – 18.00 hod.

 

 

Výdajné dni a časy povolení MsO SRZ Liptovský Mikuláš
JANUÁR
Dátum 3.1.2024 10.1.2024 17.1.2024 24.1.2024 31.1.2024
Čas 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00
           
Mimoradny výdaj povolení na lov rýb bude dňa 2. 1. 2024 od 10:30 hodín do 16:00 hodín.
           
Povolenka na rok 2024 Vám bude vydaná len po predchádzajúcom vrátená vyplneného a odovzdaného záznamu za rok 2023.
           
Objednávku známok môžete urobiť v kancelárii rybárskeho domu. Platba v hotovosti je možná iba pre tento termín výdaja.
Používame cookies.

Na našej webovej stránke používáme cookies. Niektoré z nich sú nutné pre beh stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť vlastnosti stránky na základe používateľských skúseností (tracking cookies). Sami môžete rozhodnúť, či cookies povolíte. Majte prosím na pamäti, že pri odmietnutí, nemusí být stránka celkom funkčná.