Výdaj povolení na rybolov
bude zahájený dňa 03. januára 2024
  

 

 

Ročný členský príspevok
musí byť uhradený do
31.marca 2024

 

 

Štátne rybárske lístky vydáva
INFOCENTRUM na Námestí Nieru
v pracovných dňoch  09.00 – 18.00 hod.

 

Vážení členovia SRZ,

Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš Vás upozorňuje na dodržanie termínu vrátenia povolení na lov rýb platných na rok 2023.

Povinnosť člena vrátiť povolenie na lov rýb spolu s vyplneným záznamom je stanovená  v § 14, ods. 21, vyhlášky č.381/2018 Z.z.

Odsek 21, § 14 vyhlášky č.381/2018 Z.z.:

(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka

po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy,

ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Používame cookies.

Na našej webovej stránke používáme cookies. Niektoré z nich sú nutné pre beh stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť vlastnosti stránky na základe používateľských skúseností (tracking cookies). Sami môžete rozhodnúť, či cookies povolíte. Majte prosím na pamäti, že pri odmietnutí, nemusí být stránka celkom funkčná.