Plánované činnosti na brigádach

Čistenie potokov, presvetlenie tokov,
práce na údržbe RD

Prinieť čižmy, pílu a sekeru.

 

Vážení Rybári a priaznivci športového rybolovu !

Slovenský rybársky zväz má možnosť získať finančné prostriedky na ochranu a tvorbu životného prostredia i na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v zmysle § 50 Zákona č.595/2003 Z.z. v znení noviel.

Na základe uvedenej skutočnosti môžu členovia SRZ, ako i ďalší daňovníci (fyzické a právnické osoby) poukázať 2 % z už zaplatenej dane z príjmu v prospech prijímateľa — SRZ.

Informácia pre členov SRZ.

Pre členov , ktorí chcú venovať 2% zo zaplatenej dane pre MsO SRZ Lipt.Mikuláš, stačí doniesť potvrdenie od mzdovej účtovníčky na 2% dane do rybárskeho domu.V RD vyplniť formulár na 2% dane a o ostatné bude postarané.
V prípade že ste venovali 2%  , je potrebné doručiť kópiu tlačiva . Tlačivo slúži na spracovanie a výpočet výšky venovanej 2% dane . Ak sa bude rovnať alebo presiahne čiastku odpracovanej brigády, bude vám brigáda uznaná ako odpracovaná .

Tí členovia, ktorí si daňové priznanie robia sami,do daňového dokladu pre 2 % dane vypíšu:

IČO 001782090505
Právna forma Občianske združenie
Obchodné meno Slovenský Rybársky Zväz – Mestská Organizácia Liptovský Mikuláš

> Vyhlásenie na 2% dane

Kópia je potrebná k spracovaniu . Citlivé údaje ako je Meno, rodné číslo a iné, môžete zabieliť alebo zaškrtať .

Fotogaléria