História 2
niečo z histórie
druhý banner

 

 

História 3
2000 - 2005
Udalosti

 

 

História 4
2006 - 2010
Udalosti

 

Rybolov má veľmi dlhú históriu, tento sa už od nepamäti stal základom obživy našich predkov. Predpokladá sa, že lovom rýb sa zaoberali už aj predchodcovia dnešných ľudí. Najstaršie archeologické objavy svedčia o tom, že už od strednej doby kamennej t. j. u nás  v období 10.000 až 5.000 rokov pred Kristom, bol rybolov bežnou súčasťou života vtedajších ľudí. Ľudia sa začali usádzať v riečnych údoliach, na brehoch jazier a morí bohatých na ryby. Práve z tohto obdobia pochádzajú aj najstaršie nástroje na lov rýb, ako harpúny, oštepy, udice, rybárske háčiky a súčasne sa začali formovať aj jednotlivé rybolovné spôsoby, ktoré pretrvávajú v modifikovanej podobe až doteraz. Možno predpokladať, že praveký človek lovil aj pomocou rôznych pascí, ale aj jedovatých látok z rastlín, ktoré na tom ktorom území rástli.

Fotogaléria