Výdaj povolení na rybolov
bol zahájený dňa 04. januára 2023
a končí dňa 28. júna 2023

 

 

Ročný členský príspevok
musí byť uhradený do
31.marca 2023

 

 

Štátne rybárske lístky vydáva
INFOCENTRUM na Námestí Nieru
v pracovných dňoch  09.00 – 18.00 hod.

 

Výdajné dni a časy povolení MsO SRZ Liptovský Mikuláš

Mesiac JANUÁR
Dátum 4.1.2023 11.1.2023 18.1.2023 25.1.2023  
Čas 14:00 - 17:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00