Výdaj povolení na rybolov
bol zahájený dňa 04. januára 2023
a končí dňa 28. júna 2023

 

 

Ročný členský príspevok
musí byť uhradený do
31.marca 2023

 

 

Štátne rybárske lístky vydáva
INFOCENTRUM na Námestí Nieru
v pracovných dňoch  09.00 – 18.00 hod.

 

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.