KEDY
09.09.2023

ČAS
7:00

KDE
Rybársky dom

ČO
Čistenie potokov, presvetlenie tokov, práce na údržbe RD

AKO
čižmy, píla, sekera

NARIADIL
Výbor MsO a Poverený člen výboru